ტუტორის საქმიანობა და სამუშაო პროცესი

Monday, April 18, 2022

ტუტორის საქმიანობა

 ფოკუსირებული დაკვირვება მაძიებლის მიერ ჩტარებულ გაკვეთილზე


საბრძოლო ხელოვნების ისტორია

 საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის ორგანიზებით განხორციელებული კონფერენცია. საბრძოლო ხელოვნების ისტორია პრეისტორიული ხანიდან დღემდედედამიწის დღე

 დედამიწის დღესთან დაკავშირებით განხორციელებული აქტივობები. მაღალკლასელებმა პატარებს გააცნეს გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ ინფორმაცია. გაიმართა დისკუსია. უფროსებმა უპასუხეს პატარების შეკითხვებს.